Novinky

Není špatné řešení, jen špatné rozhodnutí

Není špatné řešení, jen špatné rozhodnutí. Aneb, co všechno se musí zvážit při navrhování výrobní linky jsme probírali se studenty z ČVUT na workshopu organizovaném Enigineering Student Club.

Fotky zde

D2G: tisková zpráva

Tisková zpráva ku příležitosti vzniku nové strojírenské skupiny D2G.

 

D2Automation: nový název do nové éry

Společnost DEIMOS mění název a stává se součástí strojírenské skupiny D2G. Původní akcionář DEIMOS s podporou fondu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) vytvořily strojírenskou skupinu D2G.  Cílem skupiny D2G je stát se lídrem trhu ve střední Evropě v průmyslové automatizace a robotizace.

„Úspěšně dokončená transakce nám umožní významně posílit naši akviziční a růstovou strategii. Na půdorysu společnosti DEIMOS vznikla skupina D2G, která dokáže komplexně pokrýt požadavky našich zákazníků,“ říká Jan Kislinger, CEO skupiny D2G, a dodává: „Kapitálový vstup fondu Genesis je důkazem toho, že náš tým odvádí špičkovou práci.“

 

Pro D2Automation (dříve Deimos) je začlenění do skupiny D2G logickým krokem, který umožní pokračovat v nastavené strategii a lépe reagovat na požadavky svých klientů, kteří se v současné době nacházejí na čtyřech kontinentech ve 14 zemích světa.

 

Pod strojírenskou skupinu D2G spadá kromě D2Automation, také D2Manufacturing. Nejnovějším článkem skupiny D2G je D2Drives, etablovaný distributor průmyslových pohonů. Jako Siemens Solution Partner má přístup ke špičkovým technologiím a dále má také kvalifikovaná oprávnění k provádění úprav všech typů elektromotorů dle potřeb zákazníka.

 

„Být členem skupiny D2G znamená pro firmu D2Automation začátek nové éry, a také potvrzení toho, že za pětadvacet let působení na trhu průmyslové automatizace vyrostla ve spolehlivého partnera s jasně nastavenými procesy a organizační strukturou, což jí umožňuje být silnou oporou skupiny D2G, která letos dosáhne na téměř 500 miliónů konsolidovaných tržeb,“ popisuje Vladislav Němec, výkonný ředitel společnosti D2Automation. 

 

Dělíme se o své zkušenosti

Jsme moc rádi, že se můžeme se svými zkušenostmi podělit nejen se studenty středních a vysokých škol. Moc nás těší i zpětná vazba a to, že obor automatizace a robotizace „táhne“ a zajímá mladé lidi.

Kromě plánovaného workshopu na ČVUT v Praze, který proběhne na konci března, máme naplánované i odpoledne na prosecké Střední průmyslové škole a nově také na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole slaboproudé elektrotechniky, která je naším novým partnerem. Studenti z obou škol už jsou u nás na krátkodobých i dlouhodobých praxích.

A na konci března se uvidíme s Vámi, kdo se chystají na veletrh Amper – zde budeme mít příspěvek o traceabilitě v panelu Automatizace a senzorika v průmyslu.

Od sochy po budoucnost DEIMOSu

Přes 850 dní se točí socha Franze Kafky před pražským Quadriem, za tu dobu jsme stihli dodat a vyřešit přes 250 unikátních řešení pro Vaši průmyslovou výrobu.

Tato řešení jsme dodali do více než 15 zemí z Evropy a světa. Naše linky a jednoúčelové stroje jsou nyní v Německu, Polsku, Indii či Mexiku. O tom, co to obnáší a na co je potřeba si dát pozor, jsme se podělili nedávno v tomto článku.

 

Co to znamená následovat trendy, ale nepodlehnout jim? Nejsou to jen plánované akvizice a rozšíření skupiny o další strojírenské firmy, které nám pomáhají udržet si pozici na rychle rostoucím a měnícím se trhu automatizace a robotizace. Více o tom, co máme v plánu, se píše zde.

DEIMOS_ČVUT: Zadání vs. realizace

První prosincové úterý jsme opět zavítali na půdu ČVUT – tentokrát do rýsovny na Fakultě strojní. Společně se studentským klubem Engineering Student Club jsme uspořádali praktický workshop, kde si studenti mohli vyzkoušet, co všechno obnáší práce konstruktéra v komerční firmě.

Díky podobným setkáním přijdou studenti do praxe už s jasnější představou, jak fungují postupy konstrukčních řešení, jak je důležitá spolupráce napříč obory, jaké jsou překážky konstruktérů z hlediska zachování standardů bezpečnosti práce a čím je limitovaná samotná výroba v reálném provozu komerční firmy.

 

Studenti, rozdělení do třech týmů, dostali podobné zadání, jaké dostáváme my od našich klientů. Za relativně krátký čas měli navrhnout konstrukční řešení pro daný problém. My z DEIMOSu jsme byli jejich mentory a v průběhu jsme se jim věnovali a směrovali je k určitému cíli. Vzhledem k tomu, že řešení nikdy není jen jedno, bylo zajímavé sledovat, jak se studenti daného problému zhostili. Řada jejich návrhů by určitě stála za podrobnější rozpracování.

 

Na závěr jsme společně diskutovali o tom, jak jsme k danému zadání přikročili my v DEIMOSu. Podstatná byla reálná demonstrace toho, že konstrukční řešení nekončí jedním 3D modelem, ale jsou za ním hodiny testování a zkoušek. Zájem studentů nás velmi těší a budeme moc rádi, pokud se z nich v budoucnu stanou naši kolegové či stážisté.

„Průmyslováci“ v DEIMOS

I nadále rozvíjíme naši spolupráci s technickým školstvím. V dubnu 2016 jsme se zaměřili na motivaci studentů SPŠ Prosek ke studiu oboru mechatronika. Ve 3. ročníku proběhla motivační přednáška na téma Budoucnost automatizace a povolání budoucnosti. Posléze jsme studenty SPŠ uvítali i u nás v DEIMOS, aby se na vlastní oči přesvědčili, co obnáší chod konstrukční kanceláře a jak vypadá typický projekt automatizace.

Studenti měli možnost poznat „cvrkot“ montážní dílny. Seznámili se s jednotlivými profesemi, které vstupují do životního cyklu projektu a Sami si mohli udělat představu o fungování realizačního týmu, jehož součástí jsou kromě konstruktérů a mechaniků také projektmanažeři, elektroprojektanti, programátoři a další profese. Diskutovaly se jak technické otázky a záludnosti, které na každého začátečníka čekají, ale také další pracovní předpoklady jako např. komunikační dovednosti a potřeba mezioborového pochopení jakožto podmínky pro úspěšné působení v realizačním týmu.

 

Zájem ze strany studentů nás velmi těší a my se těšíme, že se jim budeme moct věnovat i na praxích. Ti nejlepší u nás nastoupí na brigády, podpoříme jejich zajímavé maturitní projekty a v budoucnu se vybraní stanou našimi novými kolegy.

ČVUT a Deimos

V březnu 2016 jsme navázali na naše listopadové setkání se studenty Fakulty strojní ČVUT s podtitulem Strojárna! Kafkárna? U nás v DEIMOSu jsme přivítali budoucí konstruktéry, abychom jim názorně předvedli, s jakými  úkoly se budou jednou dnes a denně setkávat.

Seznámili jsme je s chodem konstrukční kanceláře. Na typickém projektu jsme názorně ukázali, jak vypadá jeho životní cyklus od zadání přes konstrukční řešení, montáž, programování a oživení stroje až po pravidelný servis. Studenti měli možnost poznat „cvrkot“ montážní dílny a přesvědčit se, že práce konstruktéra zdaleka nekončí předáním výkresů a kusovníků. Sami si mohli udělat představu o fungování realizačního týmu, jehož součástí jsou kromě konstruktérů a mechaniků také projektmanažeři, elektroprojektanti, programátoři a další profese.

 

Diskutovaly se jak technické otázky a záludnosti, které na každého začátečníka čekají, tak také další pracovní předpoklady, jako např. komunikační dovednosti a potřeba mezioborového pochopení jakožto podmínky pro úspěšné působení v realizačním týmu.

 

 

Zájem ze strany studentů nás velmi těší a my se těšíme na další spolupráci s ČVUT.

 

Kafkova proměna 100/400

Od vydání Kafkovy proměny uplyne v prosinci 2015 sto let. Kafkovu proměnu můžete v Praze sledovat na živo víc než rok. Rotující socha Fr. Kafky stojí u OC Quadrio již více než 400 dní. Z toho byla kvůli klimatickým jevům v odstávka necelých 25 dní. Další drobné odstávky jdou na vrub pravidelné údržbě, která však nezabere více než 3 hodiny měsíčně.

Na nejdelší dobu, v součtu 15 dní, ji odstavilo horké léto, kdy teplota na povrchu opláštění dosahovala přes 60 °C. Na kratší dobu pak byla socha mimo provoz kvůli ledovce, která v prosinci 2014 zasáhla Česko. Teplotní extrémy se pohybovali od –18 C° v zimě do +63 °C v srpnu 2015, který se řadí k nejteplejším měsícům od začátku měření v ČR. Od svého odhalení do 10. 12. 2015 udělala socha cca 290 tisíc otoček a odhadem urazila vzdálenost přes 4,5 tisíce km. Jak se socha stavěla, se můžete podívat zde.

DEIMOS: změna ve vedení společnosti

Vážení klienti, obchodní partneři, zaměstnanci a příznivci společnosti DEIMOS, rozhodl jsem se ke změnám ve vedení společnosti DEIMOS s.r.o. Výkonné řízení společnosti předávám od ledna 2016 novému řediteli. Nadále se budu z pozice jednatele společnosti podílet na strategickém řízení DEIMOS společně s manažerským a realizačním týmem. Věřím, že DEIMOS je na tuto změnu nezbytnou pro další růst výkonů i kvality dobře připraven. Jan Kislinger

Rozšíření manažerského týmu

Novým výkonným ředitelem společnosti DEIMOS se od 1. 1. 2016 stává Vladislav Němec. V minulosti působil v managementu výrobních i technologických firem. Zastával pozici obchodního a marketingového ředitele Rodinného pivovaru Bernard. V IT společnosti Cleverlance nejdříve zodpovídal za dodávky řešení pro segment pojišťoven, poté pracoval jako ředitel zahraniční pobočky a marketingový ředitel celého holdingu. Jako generální ředitel také řídil technologickou společnost TrustPort.

 

 „DEIMOS pro mě nepředstavuje úplnou neznámou. Od počátku roku 2015 jsem jako externista řídil implementaci nových procesů. Cílem bylo zvýšení kvality řízení a organizace projektů. To je pro technologickou firmu nezbytný předpoklad dalšího úspěšného růstu,“ glosuje svoje propojení s DEIMOS Vladislav Němec.

 

„Naše spolupráce se již osvědčila při implementaci nových procesů řízení, které jsme úspěšně v letošním roce nasadili. Nejen v řízení je potřeba posouvat se dál, zlepšovat se. Posílení našeho manažerského týmu vítám jako další krok kupředu,“ komentuje budoucí spolupráci Jiří Kařízek, technický ředitel společnosti.

 

 

Změna vlastnické struktury

 

Od listopadu 2015 je společnost DEIMOS s.r.o. nově součástí skupiny JKFG a.s., do které akcionáři postupně sdruží své další stávající i budoucí podnikatelské aktivity. Toto nové uspořádání umožní efektivní využití synergií a její další dynamický rozvoj. DEIMOS tak zároveň získává další oporu pro svůj budoucí rozvoj.

 

Jsem rád, že jsem vás se zásadními změnami mohl seznámit dříve, než vejdou ve všeobecnou známost. Vážím si vaší dosavadní důvěry a věřím, že naši vzájemnou spolupráci budeme úspěšně rozvíjet i nadále.

Investujeme do technologického vybavení

Rozšířili jsme SW vybavení, a tak kromě každoročních instalací nejnovějších verzí konstrukčních programů SolidWorks a E-plan máme nově k dispozici i speciální SW společnosti KUKA Robotics pro modelování a simulaci použití robotů. Investujeme také do vybavení naší výroby. Zařízení pro montáž automatizační techniky jsme doplnili o nástrojářské obráběcí stroje.

VIDEO: Automatizace v pohybu

Nejlepší představu o fungování automatizační techniky z naší produkce si uděláte z videí, která dokumentují činnost jednotlivých strojů. Naživo tak uvidíte, jak se automaticky kompletují kluzná pouzdra, montují a testují kompresory, sestavují ERG ventily.

Konstruujeme stroje, které zefektivňují výrobu, automatizují a zrychlují produkci a optimalizují náklady. Vybrané realizace jsme pro vás i natočili a další můžete vidět na fotografiích v sekci Realizace. Videa a fotografie jsou také dostupné na naši kanálech na sociálních sítích fb, yt, g+, vimeo a li pod heslem DEIMOS Automation. Odkazy na sociální sítě najdete v zápatí našeho webu.

Od teorie k praxi

Víme, že obzvláště v technických oborech je pro studenty praxe nezastupitelnou částí jejich vzdělávání. Od teorie k praxi je cesta dlouhá, ale ne tak u nás v DEIMOS. V květnu jsme přivítali prvního ze studentů Střední průmyslové školy na Proseku, oboru strojírenství a průmyslového designu.

Pod vedením pracovníků konstrukce a dílny se podílel na realizaci automatizační techniky: od nastudování dokumentace až po dílčí úkoly při vlastní montáži strojů. V DEIMOS se v krátkosti seznámil i s dalšími částmi výroby: elektroprojekcí, instalací a programováním. Mohl si tak udělat představu o náročnosti projektů z oblasti průmyslové automatizace a lépe pochopit nutnost perfektní součinnosti jednotlivých členů realizačního týmu.

100% servis Metalmorphosis

Tentokrát jsme šli se servisem sochy v Charlotte (Severní Karolína, USA) opravdu na dřeň. Hlava byla kompletně rozebrána, stát zůstal pouze středový sloup. Všechny díly jsme prohlédli, vyčistili, opotřebované vyměnili, důkladně zajistili chrlič proti propouštění vody do mechanických částí sochy, opravili elektroinstalaci a celou sochu opět smontovali a sladili programování.

Za jemnou mechanickou prací na místě se skrývá pečlivá příprava a náročná logistika. Specifické součásti sochy, které jsme museli vyměnit, jsme vyrobili v Čechách a zajistili jejich transport do USA. S neočekávanými úskalími jsme si museli poradit také přímo na místě. Při instalaci se odhalila vada ovládacího panelu. Nový panel jsme pořídili v USA, ovšem nahrávání softwaru probíhalo na vzdálenost cca 7 400 km. Taková je vzdálenost Prahy a Charlotte.

ISO 9001 a další inovace v řízení projektů

Ve společnosti DEIMOS jsme úspěšně obhájili certifikaci systému managementu organizace podle mezinárodně uznávané normy ISO 9001. V našem případě se konkrétně jednalo o prověření dodržování normy systému jakosti při řízení našich projektů s důrazem na spokojenost zákazníků. Společnost TÜV SÜD Czech tak mohla potvrdit naše kvality v oblasti managementu designu, konstrukce a výroby automatizační techniky.

Již nyní můžeme slíbit další inovace v oblasti managementu projektů nad rámec normy ISO. V současnosti připravujeme inovaci zaměřenou na pohodlnější sdílení informací pro naše zákazníky a online kontrolu nad rozpracovanými projekty. Do zkušebního provozu bude systém uveden v průběhu tohoto roku.

Nové číslo newsletteru s tématem Automaticky výkonnější výroba

Představíme vám, jak rozšíření montážní linky může zefektivnit produkci kompresorů. Ukážeme vám i fungování funkčního testu a dozvíte se, kde hledat zajímavosti z oblasti automatizace.

DEIMOS 2015: partnerství a implementace nových verzí programů

Společnost KUKA nás zařadila jako systémového partnera, čímž potvrdila naše odborné znalosti v oblasti robotiky a naše know-how. Obdobné partnerství jsme navázali i se společností YASKAWA, kde jsme vedeni jako integrátor robotů. Nově jsme zapojeni do partnerského programu ROCKWELL a jednáme o certifikaci i s dalšími dodavateli, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Nejdůležitější je ovšem pro nás průběžné udržování aktuálního know-how, proto jsme s počátkem roku 2015 implementovali nové verze programů SolidWorks a ePlan. Zároveň proběhlo i pravidelné proškolení konstruktérů, programátorů a mechaniků, abychom vám vždy mohli nabídnout automaticky vyšší přidanou hodnotu.

42 pater v pohybu: pohyblivá tvář Franze Kafky

Opět jsme byli u toho, když vznikalo dílo Davida Černého. Na základě autorových skic jsme vyprojektovali, zkonstruovali a instalovali na náměstíčku u nového obchodního centra Quadrio sochu, která je unikátní tím, že 42 otáčejících se pater vytvoří v jeden moment tvář Franze Kafky. Jedenáctimetrová socha o hmotnosti 39 tun tak umožní divákům pozorovat Kafkovu Proměnu naživo.

Pohledem technika se ale jedná o 252 větších konstrukčních segmentů, téměř jeden kilometr kabelů, 1 500 m² nerezového plechu zrcadlového lesku a více než 16 300 kusů spojovacího materiálu. Při konstrukci jsme vytvořili 3D model, jehož datový objem činí více než 20 GB. Model jsme rozkreslili na 2 039 technických výkresů. Pohyb sochy zajišťuje 42 synchronních motorů, které jsou napájeny 21 motorovými moduly. Vše je řízeno systémem Simotion, který dodala společnost Siemens.

Testujeme vakuem a přetlakem

Twin Leak Tester, vyrobený pro Halla Visteon Autopal, je určen k měření těsnosti dvouokruhových výrobků vakuem a přetlakem ve dvou nezávislých pracovních pozicích. Stroj jsme navrhli a zkonstruovali tak, aby bylo možné do zařízení připojit kompatibilní zakládací desky pro testování dalších typů obdobných výrobků.

Zařízení jsme vybavili řídicím systémem SIEMENS Simatic S7-300 a vizualizačním systémem DEIMOS VisuWare pro zobrazení stavu stroje, pokynů pro obsluhu a pro monitoring počtu výrobků včetně vyhodnocování testů a ukládání statistických dat.

8 robotů lepí lišty bočního okna AUDI

Pro DURA Automotive jsme vyvinuli a vyrobili automatickou montážní linku, zajišťující montáž okrasné lišty bočního okna pro automobily AUDI. Osm robotů od společnosti KUKA a další komponenty od renomovaných dodavatelů jsme vybrali a naprogramovali tak, aby během jednoho operačního cyklu proběhlo čištění dílu, nanesení primeru, tvrdidla a lepidla a kompletace lišty pomocí konektoru.

Komfortní, jednoduchá obsluha a servis linky jsou přístupné přes dotykové monitory, kde jsme instalovali vizualizaci výrobního procesu prostřednictvím systému DEIMOS VisuWare. Největší předností systému je přehlednost a snadná dostupnost konkrétních informací pro obsluhu a údržbu. Systém má ale i další využití, např. slouží také k ukládání statistických dat o jednotlivých výrobcích a úkonech. 

Rámujeme sluneční energii

Rámovací zařízení jsme navrhli a sestrojili pro společnost Kyocera. Jeho úkolem je automatická montáž rámu solárního panelu. Stroj je řízen jedním řídicím systémem Mitsubishi Q02U CPU. Během hodiny je schopen zarámovat 65 panelů.

EGR ventil a 12 strojů

V DEIMOSU vytváříme stroje i celé linky, které pomáhají posouvat hranice průmyslové výroby. Rozhodli jsme se, že se s vámi o naši vášeň pro nejmodernější technologie podělíme. A protože jeden obraz, a navíc pohyblivý, vydá za tisíce slov, natočili jsme film.

Na vlastní oči se můžete přesvědčit, že i výrobní linka může být krásná. Perfektně sladěný pohyb strojů má přitom jiný cíl než potěšit oko. Na konci linky je kompletně sestavený a odzkoušený EGR ventil, tedy součást motoru, která výrazně snižuje emise oxidu uhličitého a pomáhá tak chránit životní prostředí.

15 programů pro 9 typů šroubování

Montážní zařízení pro kompletaci FAN systému automobilů VW jsme osadili celkem pěti šroubováky Weber. Každý z nich je řízen jednotkou Weber C30SxS. Ty jsme naprogramovali tak, aby bylo možno využívat 15 různých programů a 9 různých typů šroubování (na hloubku, na úhel, na moment apod.).

Zařízení je vybaveno systémem DEIOMS VisuWare, které ukládá záznam o utahování šroubováky. Systém umožňuje filtrovat zobrazené hodnoty podle různých kritérií a exportovat je do MS Excel k dalšímu statistickému vyhodnocování.

Zaostřeno na novou generaci Škoda Octavia

Jako spolehlivý dodavatel výrobních strojů pro automobilový průmysl jsme nemohli chybět ani u zrodu nové generace nejprodávanějšího modelu mladoboleslavské automobilky.

Na automatu, který jsme vyvinuli pro předního světového výrobce automobilového osvětlení Varroc, vznikají zadní lampy pro nedávno představenou verzi Škoda Octavia Combi. Naše stroje v Novém Jičíně bezchybně zvládají montáž, ultrazvukové svařování i následnou kontrolu kvality každého světla.

Máte dobře zamknuté maserati?

Zařízení sloužící k testování kompletní funkčnosti automobilového zámku dveří jsme zkonstruovali pro společnost Kiekert.

Stroj je součástí linky Maserati a testuje zavření zámku silou cca 400 N. Jeden zámek je otestován za 37 vteřin. 

Montáž ve vakuu

Pro společnost BRISK jsme navrhli a vyrobili automatickou montážní a kontrolní linku, která slouží pro zalévání osazených těles snímače a jejich zapouzdření.

Linka automaticky manipuluje s tělesy a pouzdry, jež jsou obsluhou vkládána do vstupních pozic stroje. Součástí linky je speciální dávkovač, kde je zalévací hmota přesně namíchána a nadávkována do pouzdra snímače. Samotná montáž jádra snímače do pouzdra probíhá ve vakuové komoře. Posléze je automaticky zajištěna optická kontrola pozice dílů v montážním celku. 

Tester, montážní linky a jednoúčelové stroje

V prvním pololetí roku 2012 jsme dokončili a úspěšně předali řadu nových strojů a zařízení, které tak zefektivňují a zkvalitňují výrobu u našich zákazníků. Z těch nejzajímavějších jmenujme inovativní testery kompresorů autoklimatizace v maďarském závodu společnosti HVCC – Halla Visteon Climate Control Corp., které testují funkčnost, vibrace, hluk výrobku.

Zároveň jsme předali dvě automatizované linky na montáž HVAC jednotky klimatizace pro zákazníka ve Francii a také jsme dodali i jednoúčelové stroje na montáž světel, výparníků nebo automatizované podávaní trubek do svářecího lisu zákazníkům v ČR. 

Znáte Loupák?

Téměř rok dlouhá a důkladná příprava předcházela akci, kdy jsme v sochorové válcovně TZ a.s. (skupina Třinecké železárny – Moravia Steel) během pouhých tří týdnů znovu uvedli do provozu „loupák“. Jde o stroj Callow C200, který obrábí vychladlé ingoty železa na rozměry, se kterými pak pracují následné provozy.

Úkolem naší společnosti byla kompletní repase celého podavače ingotů, který byl velmi opotřebovaný a již výrazně nespolehlivý. Modul podávání ingotů byl nahrazen novým, moderním a robustním řešením. Vše jsme zvládli během celozávodní dovolené, takže našemu zákazníkovi nevznikl výpadek ve výrobě. 

Třetí geosíťová generace

Pro polského zákazníka jsme dokončili nový stroj na výrobu geosítí – důležitého a stále více se prosazujícího stavebního materiálu.

Stroj je maximálně variabilní a je schopen produkovat v podstatě libovolné rozteče s celkovou délkou fólie až 3 600 mm. 

EGR: Očistit, zabalit, označit

Pro společnost Visteon jsme navrhli, zkonstruovali a oživili řadu zařízení, která slouží při výrobě a testování výfukového systému EGR. Výrobní a testovací linku bylo třeba doplnit výstupní linkou, která výrobky očistí zevnitř (profuk prudkým proudem vzduchu) i zvenčí a zabalí, aby se dovnitř či vně výrobku nedostaly nečistoty. Poté jsou krabice automaticky označeny příslušným identifikačním štítkem.

Tato linka uzavírá celý výrobní proces od montáže až po expedici výfukového systému EGR a je dokladem výborné spolupráce a důvěry mezi odborníky firem DEIMOS a Visteon. 

Tlak 20 barů

Pro společnost Visteon jsme zkonstruovali zařízení na testování kvality výrobku pomocí tlaku. Testovaná součástka je komponent kompresoru klimatizace pro automobily.

Pro další kvalitu výroby je nutné velmi pečlivě otestovat těsnost součástky. Operátor založí čtyři kusy testovaného dílu do stroje, ty jsou pak pomocí pneumaticko-hydraulického měniče zafixovány na svých pozicích silou několika tun. Poté se celé těleso natlakuje až na 20 barů a přesné snímače testují případný pokles tlaku v čase. 

Leak Test pro výfuky BMW

Výfukový systém automobilů je velmi náročný na těsnost, proto ho výrobce Visteon pečlivě a systematicky testuje. K tomu účelu jsme postupně vyrobili celou řadu výrobních a testovacích zařízení. Posledním je stroj, který kontroluje dvě části systému po předchozím pájení, přičemž jde především o ověření těsnosti a odolnosti spojení.

Po přetlakování spojených částí se měří s citlivostí na milibary pokles tlaku. Modulární řešení umožňuje testovat i podobné výrobky. Pro tuto zakázku jsme vyvinuli specializovaný software, který nyní aplikujeme i na další testovací jednotky používající přetlak. 

Pájecí pasta ve 3D provedení

Při nanášení pájecí pasty na výrobek a jeho dopravě k pájecí peci se spojila celá řada značkových dodavatelů. Paletový dopravník, který výrobek přemísťuje mezi jednotlivými akcemi, pochází od společnosti BOSCH. Kamerová 3D kontrola toho, zda přesný dávkovač nesený tříosým manipulátorem vykonal správně svoji práci, je systém od firmy SICK.

Technologie 3D je použita kvůli tomu, že takto lze kontrolovat množství nanesené pasty a přesnost jejího umístění. Pokud je výrobek shledán optimálním, je umístěn k ostatním do pájecího plata a po jeho zaplnění vložen do pájecí pece, chybné výrobky jsou z procesu včas odstraněny. Celý systém, který má charakter automatizované výrobní linky, řídí PLC SIEMENS Simatic. Grafické rozhraní DEIMOS VisuWare umožňuje dokonalý přehled o výrobcích během celého procesu a vedle dalších funkcí zajišťuje i data pro vedení statistik.