Novinky

DEIMOS_ČVUT: Zadání vs. realizace

První prosincové úterý jsme opět zavítali na půdu ČVUT – tentokrát do rýsovny na Fakultě strojní. Společně se studentským klubem Engineering Student Club jsme uspořádali praktický workshop, kde si studenti mohli vyzkoušet, co všechno obnáší práce konstruktéra v komerční firmě.

Díky podobným setkáním přijdou studenti do praxe už s jasnější představou, jak fungují postupy konstrukčních řešení, jak je důležitá spolupráce napříč obory, jaké jsou překážky konstruktérů z hlediska zachování standardů bezpečnosti práce a čím je limitovaná samotná výroba v reálném provozu komerční firmy.

 

Studenti, rozdělení do třech týmů, dostali podobné zadání, jaké dostáváme my od našich klientů. Za relativně krátký čas měli navrhnout konstrukční řešení pro daný problém. My z DEIMOSu jsme byli jejich mentory a v průběhu jsme se jim věnovali a směrovali je k určitému cíli. Vzhledem k tomu, že řešení nikdy není jen jedno, bylo zajímavé sledovat, jak se studenti daného problému zhostili. Řada jejich návrhů by určitě stála za podrobnější rozpracování.

 

Na závěr jsme společně diskutovali o tom, jak jsme k danému zadání přikročili my v DEIMOSu. Podstatná byla reálná demonstrace toho, že konstrukční řešení nekončí jedním 3D modelem, ale jsou za ním hodiny testování a zkoušek. Zájem studentů nás velmi těší a budeme moc rádi, pokud se z nich v budoucnu stanou naši kolegové či stážisté.