Politika kvality

                                                                       

D2Automation je českou společností zabývajícící se průmyslovou automatizací a robotizací. Charakter produktů D2Automation vyžaduje absolutní přesnost zpracování a minimální prostor pro chybu. Tomu napomáhají všechny procesy společnosti směrem k zákazníkům, obchodním partnerům tak i zaměstnancům. V souladu se systémem managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 dodržujeme takovéto zásady:

 

Vztahy se zákazníky

 • udržujeme spokojenost stávajících zákazníků a tuto spokojenost pravidelně hodnotíme
 • udržujeme vztah se stávajícími zákazníky a reflektujeme jejich potřeby
 • inovujeme a zdokonalujeme nabízené služby a řešení

 

Vztahy s dodavateli

 • neustále monitorujeme a hodnotíme způsobilost dodavatelů dodávat kvalitní výrobky a služby
 • rozvíjíme vztahy s našimi dodavateli hledáním nových možností spolupráce s ohledem na naše požadavky a přání

 

Vztahy se zaměstnanci

 • využíváme potenciálu kvalifikovaných zaměstnanců
 • pravidelně rozvíjíme potenciál zaměstnanců formou školení a interního vzdělávání
 • prohlubujeme povědomí zaměstnanců o společnosti a motivujeme je k dalšímu profesnímů růstu
 • definujeme přesné zodpovědnosti jednotlivých pracovníků s cílem dosáhnout, co nejlepších firemních výsledků

 

Management kvality

 • všechny interní a externí procesy jsou neustále monitorovány a kontrolovány
 • neustále zlepšujeme systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001
 • vytváříme potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro rozvoj systému managementu kvality