banner_klienti_2

Realizace

Konstruujeme stroje, které zefektivňují výrobu, automatizují a zrychlují produkci, optimalizují náklady.

Stanice lisování a automatické montáže

Navrhli a zkonstruovali jsme jednoúčelový stroj pro montáž hřídele do příruby kompresoru. Po založení dílů provede zařízení automatický mazací a montážní cyklus, během něhož jsou nejprve zkontrolovány typy přírub a hřídelí. Pokud jsou založené díly v pořádku, dojde k nanesení olejového filmu…

Tester funkčnosti klimatizační jednotky

Zkonstruovali jsme automatické zařízení pro testování funkčnosti klimatizační jednotky. Zařízení kontroluje přítomnost a správnou montáž komponent klimatizační jednotky a testuje jejich funkčnost v osmi krocích: test ventilátoru, test distribučních klapek, test teplotních klapek, test klapky…

Montážní linka lepení lišty bočního okna

Vyvinuli a vyrobili jsme automatickou výrobní linku, zajišťující montáž okrasné lišty bočního okna pro automobily AUDI. Během jednoho operačního cyklu linka provede čištění dílu, nanesení primeru, tvrdidla a lepidla. Po automatické aplikaci jednotlivých látek provede zařízení kompletaci…

Poloautomatická linka montáže lišt rámů okna

Zkonstruovali jsme specializované robotizované pracoviště určené pro německý trh. Zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo produkci dvou typů výrobků určených pro automobilku AUDI. Výrobky jsou odebírány z výměnných zakládacích lůžek. Robot nese a přiloží sklo k dávkovací hlavici, kde…

Tester funkčnosti kompresoru klimatizace

Zařízení, které samostatně zakládá, testuje a vyjímá kompresory klimatizací, jsme instalovali v Maďarsku. Během jednoho cyklu je kompresor přepraven robotickým ramenem ze vstupního dopravníku do testovací komory. Po vyhodnocení testu je plně funkční kompresor umístěn do odkapávacího stolu a…

Automatická linka do výroby kompresorů

Celkem 20 strojů je součástí linky výroby kompresorů. Zařízení jsme koncipovali do tří částí tak, aby linka byla kompatibilní se stávajícím vybavením výroby kompresorů. V první části linky se provádí předmontážní příprava, kterou zajišťuje šest strojů. Kompletují se zde díly potřebné k…

Multi-row Distributor

Do stávající produkční linky jsme navrhli a implementovali zařízení sloužící jako mezioperační dopravník a stohovač hliníkových výlisků, tzv. Multi-row Distributor. Vstupní dopravník přesouvá výlisek z lisu do stohovače, kde se výrobky naskládají do stohu, pak pokračují do dávkovače, který…

Montážní linka autosvětel

Svítilny montované do automobilů ŠKODA sjíždějí z montážní linky, kterou jsme navrhli a vyrobili. Zařízení se skládá ze tří stanic: stanice pro zalisování a svařování UZ filtrů a šroubování, stanice pro zatavení a šroubování PCB a stanice pro kontrolu SC bodů. Výsledným produktem linky je…

Skládací zařízení vložky EGR výměníku

Navrhli a sestrojili jsme zařízení automatizující proces skládání vložky EGR výměníku. Do stroje jsou do lůžka otočného stolu zakládána víka, automaticky je na čtyřech montážních pozicích provedeno vyskládání a rozlemování trubiček na víko EGR výměníku a následně jsou hotové vložky obsluhou…

Automatický stohovač plátů

Zkonstruovali jsme zařízení určená pro automatické stohování vylisovaných plátů a zakládání hotových stohů do zásobníků. Technologie je navržena pro tři rozdílné typy desek pro tepelné výměníky používané v automobilech Jaguar, Porsche, VW. Jedná se o sestavu dvou stanic, přičemž první…

Automatická linka tváření

Naším úkolem bylo navrhnout a zkonstruovat stroje do výrobní linky tváření trubek, které zautomatizují celý proces manipulace pro tváření. Ke stávajícím ručně ovládaným strojům jsme vyrobili celkem osm stanic. Pět stanovišť pro třístrojové tváření a tři pracoviště pro dvoustrojové tváření.…

Šroubovací stanice

Zkonstruovali a vyrobili jsme šroubovací stanici s celkem čtrnácti šroubováky. Úkolem stroje je na přesný počet otáček utáhnout šrouby kompresorů se sedmi, šesti nebo pěti písty, přičemž zařízení je schopno samo detekovat příslušný typ kompresoru. Pro zefektivnění výroby je stanice osazena…

Leak Tester

Navrhli a vyrobili jsme zařízení, které měří těsnost dvouokruhových výměníků vakuem a přetlakem ve dvou nezávislých pracovních pozicích. Díky systému výměnných přípravků lze na tomto stroji testovat různé typy výměníků určených pro automobily značky Volkswagen, Jaguar. Na detekci konkrétního…

Univerzální tlakový test

Pro automatický tlakový test a test sedlové netěsnosti a hystereze jsme vyvinuli a zkonstruovali speciální zařízení, které ověřuje správnost montáže regulačních ventilů. V zařízení probíhá testování v hodnotách až 200 Bar. Výhodou testeru je jeho variabilita, protože v zařízení lze testovat…

Montážní stanice šroubování

Navrhli a vyrobili jsme stroj pro montáž pravé a levé podsestavy předního světlometu. Obsluha založí části sestavy do zakládacího přípravku, kde jsou fixovány pomocí upínacích prvků, a čtečkou čárových kódů načte díl LED modulu. Následně jsou díly sestavy pomocí ručních pneumatických…

Automatické zařízení pro montáž O-kroužků na plastové díly

Jednoúčelový stroj jsme navrhli a zkonstruovali pro automatickou montáž dvou O-kroužků na základní díl (RACK-BUSH) v taktu 3 vteřin. Výsledný produkt je určen pro automobilový průmysl, kde slouží jako kluzné pouzdro v řídicím systému automobilů. Zařízení je tvořeno otočným stolem s pěti…

Pájecí stanice konektorů

Pro automatické pájení konektorů na vnitřní stranu zadních/bočních oken automobilů AUDI jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení se dvěma pracovními pozicemi. Na jednom pracovišti probíhá zakládání výrobku operátorem, na druhém jsou anténní kontakty automaticky přikládány k tabuli skla a poté…

Aplikátory pasty na výměníky EGR

Pro aplikaci letovací pasty na různé typy výměníků a v různé fázi montáže jsme zkonstruovali a vyrobili celkem pět zařízení s robotickými pracovišti. Ve stanicích nanášejí letovací pastu roboty KUKA nebo FISNAR. Účelem strojů je přesné dávkování a nanášení letovací pasty na určené pozice a v…

Rotující Kafka a ti druzí...

Jedenáctimetrovou sochu, kterou tvoří 42 otáčejících se pater, jsme zkonstruovali podle skic Davida Černého pro společnost CPI. Umělecké dílo zdobí od konce října 2014 náměstíčko u obchodního centra Quadrio blízko Národní třídy. Socha nese tvář Franze Kafky a točící se patra umožní divákům…

Stanice pro montáž předního světlometu

Pro předmontáž a montáž předního světlometu WV Touran jsme navrhli a zkonstruovali dvě stanice, které jsou součástí pracoviště výroby světlometů. Montovaná sestava je tvořena montážním rámečkem, úchytky, reflektorem, stínítkem a chladičem, který rovněž slouží jako základna pro LED osvětlení.…

Automatický aplikátor pasty

Sestrojili jsme zařízení pro automatické nanášení speciální pasty Green Stop na vstupní víko výměníku pro automobily koncernu VW. Obsluha zakládá víka výměníku VW T6 do zásobníků, jejichž celková kapacita je 300 + 300 ks. Zařízení následně manipuluje s víky automaticky a na pozici nanese…

Tester cylinder bloku kompresoru

Zkonstruovali a vyrobili jsme zařízení automatického měření tří parametrů cylinder bloku pětipístého a šestipístého kompresoru. Do zakládacího lůžka je vložen testovaný výrobek, načte se jeho identifikační kód, ke kterému jsou posléze přiřazeny výsledky testů. Stroj automaticky detekuje typ…

Montážní a kontrolní linka na výrobu snímače

Námi zkonstruovaná automatická linka slouží pro zalévání osazených těles snímače a jejich zapouzdření. Zařízení zajišťuje automatickou manipulaci s tělesy a pouzdry, která jsou obsluhou vkládána do vstupních pozic stroje. V zařízení je přesně namíchána a nadávkována zalévací hmota do pouzdra…

Zařízení pro montáž konektoru dveřní lišty

Zařízení, které jsme vyvinuli, zkonstruovali a vyrobili, je určeno pro automatickou montáž konektoru na dveřní lištu určenou pro automobily AUDI. Obsluha zakládá lišty a konektory do předem připravených přípravků na otočném stole, po otočení do pracovní pozice dochází k automatické montáži…