banner_klienti_2

Realizace

Konstruujeme stroje, které zefektivňují výrobu, automatizují a zrychlují produkci, optimalizují náklady.

Stanice lisování a automatické montáže

Navrhli a zkonstruovali jsme jednoúčelový stroj pro montáž hřídele do příruby kompresoru. Po založení dílů provede zařízení automatický mazací a montážní cyklus, během něhož jsou nejprve zkontrolovány typy přírub a hřídelí. Pokud jsou založené díly v pořádku, dojde k nanesení olejového filmu do vnitřku příruby a následné montáži hřídele, jejíž součástí je i lisování. Během lisování systém kontroluje čistou sílu lisování a pozici lisu. Z naměřených hodnot vyhodnotí shodné a neshodné výrobky. Výsledky jednotlivých výrobků jsou převáděny do přehledných grafů a je tak možná snadná a rychlá kontrola procesu montáže.

Obsluhovost: 1 operátor
Výkonnost zařízení: 22 s/ 1 díl
Řídicí systém: Mitsubishi
Maximální lisovací síla: do 50 kN