banner_klienti_2

Realizace

Konstruujeme stroje, které zefektivňují výrobu, automatizují a zrychlují produkci, optimalizují náklady.

Automatická linka tváření

Naším úkolem bylo navrhnout a zkonstruovat stroje do výrobní linky tváření trubek, které zautomatizují celý proces manipulace pro tváření. Ke stávajícím ručně ovládaným strojům jsme vyrobili celkem osm stanic. Pět stanovišť pro třístrojové tváření a tři pracoviště pro dvoustrojové tváření. Specifické pro tyto stroje jsou nároky na vysoký objem zpracovaného materiálu, potřeba rozměrové a tvarové variability a krátká doba cyklu. V procesu je implementována i kontrola požadovaných parametrů. Zařízení jsou naprogramována tak, aby na ovládacích panelech zobrazovala detailní reporty o neshodných výrobcích, přičemž záznamy jsou v systému archivovány pro jejich další vyhodnocování.

Celkový počet dodávaných pracovišť: 8 (5+3)
Takt linky: 11 s
Řídicí systém: Allan Bradley
Vizualizace výrobního procesu: DEIMOS VisuWare
(komunikace probíhá v maďarském jazyce)