banner_klienti_2

Realizace

Konstruujeme stroje, které zefektivňují výrobu, automatizují a zrychlují produkci, optimalizují náklady.

Multi-row Distributor

Do stávající produkční linky jsme navrhli a implementovali zařízení sloužící jako mezioperační dopravník a stohovač hliníkových výlisků, tzv. Multi-row Distributor. Vstupní dopravník přesouvá výlisek z lisu do stohovače, kde se výrobky naskládají do stohu, pak pokračují do dávkovače, který nastohované výlisky vyskládá na dopravník. Ten přesune výlisky do dalšího stohovače, který je v přesné pozici a počtu založí do palet. V praxi se námi zkonstruovaný Distributor osvědčil natolik, že jsme do společnosti Valeo dodali již v pořadí čtvrté zařízení.

Obsluhovost: 1 pracovník
Takt linky: 150 ks/min
Řídicí systém: Allen-Bradley PLC
Počet stanic: 4
vstupní modul
distribuční zásobník
výstupní dopravník
výstupní modul zařízení
Informační propojenost: Přepravník desek komunikuje s lisem, vstupy a výstupy TOR a sítí Ethernet.