banner_klienti_2

Realizace

Konstruujeme stroje, které zefektivňují výrobu, automatizují a zrychlují produkci, optimalizují náklady.

Automatická linka do výroby kompresorů

Celkem 20 strojů je součástí linky výroby kompresorů. Zařízení jsme koncipovali do tří částí tak, aby linka byla kompatibilní se stávajícím vybavením výroby kompresorů. V první části linky se provádí předmontážní příprava, kterou zajišťuje šest strojů. Kompletují se zde díly potřebné k montáži předního a zadního dílu kompresoru a sestavy vypouštěcího ventilu. Probíhá zde automatický test těsnosti obou sestav a kontrola sestavy cylindru kompresoru. Druhá, označovací část linky je tvořena dvěma stroji, které zajišťují automatickou kontrolu a měření dílů sestavených pro kompletaci kompresorů. Díly jsou laserově označeny kódem a zaregistrovány do databáze. Každý díl je snadno identifikovatelný, kontrolovatelný a připravený pro montáž. V poslední části linky dochází k finalizaci kompletace kompresorů a jejich testování. Tato část výroby čítá 12 strojů. Na lince se kompresorům montují cívky, řemenice a spojky. Vše je podrobeno kamerové kontrole a měření. Poté dochází k utažení a měření výšky středního šroubu a zmonitoruje se suchá hmotnost kompresorů a výrobky jsou otestovány. Posléze jsou kompresory očištěny a osazeny držáky, finálně zkontrolovány, změřeny, zváženy a označeny. Veškerá data jsou převáděna do systému a vyhodnocována a na konci linky jsou perfektně sestavené kompresory.

Dodávané části linky: 3 (předmontáž, označování, finalizace kompletace a testování)
Počet stanovišť linky: 20 (6+2+12)
Řídicí systém: Mitsubishi
Testování, měření a kontrola: test těsnosti sestav pro montáž kompresoru
test výkonnosti kompresoru za pomocí N2 (hluk a vibrace)
měření cylindru
měření výšky spojky
měření výšky středního šroubu
měření armatury
měření suché hmotnosti
měření hmotnosti kompresoru před a po plněním oleje
kamerová kontrola typu a pozice cívky
kontrola funkčnosti cívky
kamerová kontrola pozice pojistného kroužku řemenice
kontrola typu a pozice řemenice
kamerová detekce kompletně sestavených kompresorů (typ armatury, spojky, řemenice, šroubu; typový štítek; pozice svorky; přítomnost šroubů, konektoru, přítomnost a úhel ucpávek a další)